Mehdi Massage

Mehdimasaĝo

Mehdimasaĝo kion mi praktikas estas kombino de zonterapio, akupresuro, tutkorpa masaĝo kaj energiperado. Per ĉiuj ĉi metodoj, kiuj kompletigas unu la alian, mi povas fari plenan masaĝon por ĉiuj organoj kaj muskoloj kaj la hormon- kaj nervosistemoj. La tuta masaĝo daŭras dum du horoj. Tiom longa tempo estas bezonata por pritrakti la tutan korpon koncentrate. Kompense oni kutime ne bezonas multfojan masaĝon por atingi rezulton.

Zonterapio: Ĉiuj organoj kaj korpopartoj havas siajn spegulzonojn en la manoj, piedoj kaj oreloj. Oni povas fari diagnozon pri la funkcio de organoj per zonterapia masaĝo. Ankaŭ pasintaj malsanoj troveblas. La masaĝo aktivigas la spegulzonojn kaj plibonigas la funkcion de la organoj.

Akupresuro: Premo sur nervopunktoj kiuj situas diversloke en la korpo. Mi opinias ke ĉi tiu metodo estas bona kiel dua paŝo post zonterapio por precizigi la diagnozon pli kaj por atingi pli bonan rezulton per la traktado.

Tutkorpa masaĝo: Por fari la muskolojn, tendenojn kaj haŭton pli elastaj, molaj kaj fortaj kaj por plibonigi la sangocirkuladon. Ankaŭ la pulmoj kaj la ventraj organoj ricevas masaĝon.

Energiperado: En la nervoj iras elektraj impulsoj. Tio faras ke ni reagas je doloro, varmo kaj malvarmo kaj ke ni povas movi nin. Pro diversaj kialoj la nervoj povas malfunkcii aŭ la impulsoj malrapidiĝi. Mi aŭdas kaj sentas kiom rapide kaj per kiaj impulsoj la elektro fluas en la nervoj. Mi rapidigas la malrapidajn. Ĉi tiu traktado estas sendolora sed multaj homoj rimarkas ian senton en la nervoj.

Dum zonterapio, akupresuro kaj masaĝo oni kutimas senti doloron en tiuj spegulzonoj de organoj aŭ en tiuj korpopartoj kie situas la malsanoj kaj malfunkcioj. Kiam la tutan pritraktadon oni sentas agrabla tiam oni estas sana kaj pli da pritraktado estas superflua.

Ofte volas havi helpon la paciento pro iu sanproblemo kiu nove aperis. Ofte mi trovas ankaŭ aliajn, eble pli gravajn malsanojn kiujn la paciento havis dum pli longa tempo kaj kun kiuj vivis. Mi pritraktas ĉiujn malsanojn kiujn mi trovas. La masaĝo kiun mi faras estas tre efika, tutkorpa kun tre bona diagnozo kaj donas eblecon por rapida saniĝo. Kiam mi trovas iun malsanon el kiu mi ne povas helpi saniĝi, ekzemple kiu bezonas operacion, tiam mi proponas viziton al kuracisto.

En la plej oftaj okazoj ne sufiĉas nur la masaĝo por solvi ĉiujn sanproblemojn. Tial mi ankaŭ donas konsilojn pri dietoj kaj montras ekzercojn kiujn oni povas fari mem. Unu el la celoj de la tuta pritraktado estas altigi la konscion pri via korpo ke vi mem povu prizorgi ĝin pli bone.

Pri mi

Mi estis malsanema infano kaj komencis masaĝi min mem kiam mi estis dekdujara. Mi fariĝis sana plenkreskulo malgraŭ la kuracistaj diagnozoj. Mi faris min sana ankaŭ el mia genetika malsano psoriazo artrita (psoriasis artrit). Mi legis multajn librojn pri diversaj masaĝoj kaj komencis masaĝi ankaŭ aliajn homojn kun sukceso.

Plejparte mi estas meminstruita, aŭtodidakto. Mi havas diplomon Reiki 1 kaj Reiki 2 kaj baldaŭ mi partoprenos en la tria kurso. Mia instruistino nomiĝas Jessica Gröger. Pere de ĉiu nova paciento mi lernas ion novan. Ĉiu paciento estas unika persono. Tial mi ĝustigas ĉiun pritraktadon al la speciala bezono de ĉiu unuopa persono. Dum pluraj jaroj mi masaĝis idealisme (= senpage) apud mia ordinara salajrata laboro. Ke mi faris senkoste estis malfacila por multaj homoj, ili volis pagi por tio kion ili ricevis.

Mi lernis el libroj kaj el spertoj. Fari diagnozon per tio ke mi sentas la energion, tion mi lernis de tre konata hungara naturkuracisto, Lajos Atya en urbo Adony. Mia hinda patro Krishna Kumar Bhatia kaj mia fratino Őzse Gabriella estas ankaŭ masaĝistoj (ili loĝas en Hungario) kaj ni kutimas paroli unu kun la alia pri niaj spertoj kaj demandas unu la alian pri konsiloj. Ni ĉiuj tri uzas diversajn masaĝstilojn.

Antaŭ la masaĝo

Tempoj kaj prezoj

Estas ebleco tranokti ĉe ni en gasta dormoĉambro. Se masaĝo estos bezonata dum pluraj tagoj en sinsekvo, tiam eblas loĝi ĉe ni dum pli longa tempo ankaŭ.

Prezoj:

La masaĝo daŭras dum du horoj. Ĝi enhavas ĉion, ĉiujn masaĝmetodojn kiuj estas nomitaj supre kaj laŭ bezono, ankaŭ konsilojn pri dieto. Post la unua vizito vi ricevas diagnozon kaj ekzercopaĝojn. Sur la ekzercopaĝoj estas desegnoj pri diversaj ekzercoj kiujn vi mem povas fari hejme por plibonigi vian sanon. Ĉiuj ricevas ĝin hejmen sendite kelkajn tagojn post la unua vizito.

La prezo estas SEK 1200 (mil ducent svedaj kronoj).

Se oni bezonas pli da masaĝo ol sesfoje dum duonjaro, kalkulate de la unua masaĝo, mi regalas per la sepa masaĝo. Ene de duonjaro ĉiu sepa masaĝo estas senkosta.

Mi ankaŭ masaĝas infanojn pli aĝajn ol okjarajn. Ĉar infanoj estas multe pli malgrandaj ol plenkreskuloj, la masaĝo ĝenerale prenas malpli da tempo. Por junaj infanoj povas sufiĉi unu horo. Se unu horo sufiĉas, tiam la prezo estas 600 SEK.

Por fari masaĝon tiel ke ĉiuj korpopartoj estu masaĝitaj, tio prenas du horojn. Tio estas kaj esploro kaj kuraca masaĝo samtempe. Kiam oni hejmeniras de mi post la masaĝo oni estas pli sana ol kiam oni venis du horojn antaŭe. La masaĝo kion mi faras estas tre efika.

Mi povas oferti ankaŭ nur unuhoran zonterapion sur manoj kaj piedoj por 600 kronoj.

Ĉu vi volas doni al iu masaĝon kiel donacon? Kreditbiletoj estas aĉeteblaj kun elektebla monsumo.

Kontanta pago (kun monbiletoj) aŭ Swish. Debetkarton mi ne prenas.

Mi faras ankaŭ hejman viziton. Kaj ene en Visby/ Gotland (en Svedio) kaj al aliaj lokoj. La masaĝo kostas same multe sed mi prenas pagon ankaŭ por la vojaĝkostoj. Se vi estas pluraj en la sama loĝloko vi povas dividi ĉi tiun sumon. Se mi vojaĝas ekster la komunumon Borlänge, mi prefere volas masaĝi plurajn homojn en la sama loĝloko aŭ urbo. Dum unu tago mi povas masaĝi minimume tri, maksimume kvin homojn.

Neniujn varojn mi vendas kaj estas sendependa je komercaj interesoj. Mi mem miksas la masaĝoleon el ekologie kulturita baza oleo kaj eteraj oleoj.

Ĉu la Mehdi-masaĝo helpas?

La korpo havas mirindan saniĝkapablon. Ni povas konscie helpi tion. Mi helpas ĝustigi la funkcion de la korpo kaj kondukas la funkcion de organoj kaj de animo sur la ĝustan vojon. La celo estas saniĝo kaj atingo de sano.

Mi povas rakonti kio fakte okazis kun kelkaj pacientoj kaj vi mem povas prijuĝi la aferon:

A estas mezaĝa viro kun genetika paraliziga malsano kiu montriĝis kiam li estis kvindekjara. Lia maldekstra flanko pli kaj pli paraliziĝis. Mi masaĝis lin unufoje semajne dum monatoj. Lia sanstato pliboniĝis kaj li rericevis la sentokapablon en sia maldekstra flanko. Li eĉ povis grimpi sur arbon.

B estas junulino ĉirkaŭ dudekkvinjara. Kiam ŝi venis al mi, ŝi estis en tre malbona stato kaj korpe kaj anime. Ŝiaj organoj ne funkciis bone kaj estis kiel ĉe maljuna homo. Ŝia stato estis timiga ankaŭ por mi. Ŝi ricevis trihoran masaĝon ĉar ne sufiĉis nur du horoj. Ŝi ricevis konsilojn pri dieto kaj pri ekzercoj. Ŝi forveturis por libertempi al alia kontinento kaj estis for dum kelkaj semajnoj. Dumtempe ŝi sendis al mi kelkajn sms-ojn kaj demandis pri konsiloj. Post ses semajnoj ŝi venis por dua masaĝo. La diferenco en ŝia sanstato estis surprize bona. Ŝi rericevis sian junecon, ŝiaj organoj sufiĉe bone funkciis kaj ŝi bone fartis. Pli da masaĝo ŝi ne bezonis ĉar ŝi povis zorgi pri sia sano mem.

C estas dudekjara knabo kiu vundiĝis dum soldatservo. Liaj ”kalkankusenoj” (pufkalkanoj) malfiksiĝis ene en la kalkanoj kaj li povis iri nur sur la piedfingroj. Nek kuracistoj nek diversaj aliaj masaĝtraktadoj helpis. Laŭ la kuracistoj ne ekzistis helpo por li, li restos kriplulo. Li loĝis ĉe ni ĉirkaŭ tri monatojn kaj ricevis masaĝon de mi dufoje tage en la komenco, poste unu foje tage. Li estas tute resanigita.

D estas viro ĉirkaŭ sesdek jara kun grava renmalsano. Laŭ la kuracistoj li estis bezononta novan renon ĉar la funkcio de liaj estis nur kelkprocenta. Li loĝis ĉe ni plurajn tagojn en sinsekvo dum semajnoj sed intertempe hejmenvojaĝis kaj vizitis malsanulejon kaj ricevis dializon dum kelkaj tagoj. Li ricevis masaĝon de mi ĉiumatene kiam li loĝis ĉe ni. En la posttagmezoj mi peris energion al li por fortigi la saniĝkapablon de la renoj. Lia vidkapablo fariĝis pli bona jam post du masaĝoj kaj li fariĝis multe pli elasta en la korpo. Li volis saniĝi rapide ĉar li volis vojaĝi eksterlanden pro laboro kiu atendis lin. Post ĉirkaŭ dumonata pendolado inter mia traktado kaj la malsanulejaj esploroj kaj dializo li vojaĝis eksterlanden atendante la planitan renotransplantadon. Li ne finfaris la masaĝprizorgadon ĉe mi sed finis ĝin kiam li estis sur la limo ke eble li eltenos sen pli da masaĝo. Post duonjaro li telefonis de eksterlando kaj rakontis ke li ne plu bezonas dializon ĉar liaj renoj denove funkcias sufiĉe.

E estas kvindek jara virino kun fibromialgio. Ŝi havis kriplige fortajn dolorojn en la korpo, estis rigida en la artikoj kaj havis grandajn venenkolektaĵojn en la grashisto en brakoj kaj femuroj. Post la unua masaĝo ŝi aspektis plurajn jarojn pli juna kaj pli bone fartis. Ŝi faris la ekzercojn kiujn mi proponis, ĉiutage. Post tri semajnoj kiam estis la tempo por la dua masaĝo ŝi estis multe pli elasta, havis malpli da doloro, povis levi la brakojn kaj la venenstokaĵoj rimarkeble malgrandiĝis.

F estas mezaĝa virino. Ŝi havis problemon per la aŭdkapablo en la maldekstra orelo, tre malelastan dorson kaj nukon kaj kelkajn aliajn korpajn problemojn. Ŝia aŭdkapablo jam post la unua masaĝo fariĝis pli bona kaj la dorso estis pli elasta.

G estas dekkelkjara knabo. Li balbutis, estis tre nervoza kaj streĉita. Kaj lia korpo kaj la pensmaniero estis rigidaj. Kiam mi masaĝis lin duafoje mi rimarkis grandan diferencon kompare kun la unua fojo. Li estis malstreĉita, ne plu balbutis, li estis multe pli matura en sia maniero paroli, li estis nun juna viro. Li faris la ekzercojn kiujn mi proponis kaj post du semajnoj estis multe pli elasta en la korpo.

H estas virino dudekkelkjara. Ŝi havis multe da internaj vundoj post plurjaraj perfortaĵoj. Ŝi havis vundon de aŭdkapablo kaj lezojn en cerbo kaj en la organoj de la ventro. Post tri masaĝoj malaperis la aŭdkapabla difekto kaj ankaŭ la senĉesa kapdoloro de la sama flanko de la cerbo. Ŝi havas nun malpli da doloro en la ventro kaj la organoj funkcias pli bone. Ŝi bezonas daŭre plurajn masaĝojn.

I estas dudekkelkjara viro. Li havis paralizigan malsanon kiu komenciĝis en dekkelkjara aĝo. Por li estis malfacile iri kaj li tiris sian piedon post si. Li povis nur per svingo de la kokso igi la maldekstran piedon antaŭen. Mi masaĝis lin ĉiumatene dum unu semajno. Post kelktaga masaĝo dum la pritraktado li subite ricevis kontakton inter la cerbo kaj la piedo. Li faris la ekzercojn ĉiutage kaj lernis iri denove. Ĉi tio prenis unusemajnan intensan traktadon kaj ekzercadon.

J estas mezaĝa virino kiu fojon post fojo estis batata kaj mistraktata antaŭ multaj jaroj. Ŝi havis multajn lezojn. Interalie ”pendis” la dekstra skapolo kaj elstaris en malnormala maniero. Ŝi havis multe da doloro en la ŝultro. Ŝi havis ĉi tiun difekton dum dek jaroj. Unu masaĝo kaj tio ke ŝi faris la ekzercojn kiujn mi proponis helpis tiel multe ĝis la venonta masaĝo, unu monaton pli malfrue, ke la skapolo preskaŭ tute reprenis sian ĝustan lokon.

Beatrix Frid, Mehdi Massage Mehdi Massage Mehdi Massage Mehdi Massage Mehdi Massage